Jelen Adatvédelmi Szabályzat az alábbi pontokról nyújt részletes tájékoztatást:

 • Kik vagyunk és hogyan léphet kapcsolatba velünk;
 • Az általunk kezelt személyes adatok mely kategóriái, az adatok forrása, a személyes adatok feldolgozásának céljai és jogalapja;
 • A címzettek, akiknek személyes adatokat küldünk;
 • Mennyi ideig tároljuk a személyes adatokat;
 • Az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos jogai.

1.ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGI ADATOK

Kik vagyunk és hogyan léphet kapcsolatba velünk

QINGDAO ALASTIN OUTDOOR PRODUCTS CO., LTDaz anyavállalata aALASTIN KÜLTÉRI.Az Ön kapcsolattartója minden esetben az érintett vállalat.Kattintsonittaz összes cégünk listájához.

Alasztin tengerészgyalogos In Yard 9, Nanliu Road, Liuting Street, Chengyang District, Qingdao, Shandong tartomány, Kína

T+86 15806581717

T+86 0532-83875707

andyzhang@alastin-marine.com

2. ADATKATEGÓRIÁK ÉS CÉL

Milyen adatkategóriákat kezelünk és milyen célból

 

2.1 Jogalap

Az EU általános adatvédelmi rendeletét azért hozták létre, hogy törvényes jogot biztosítson az Ön személyes adatainak védelméhez.Adatait kizárólag a jogszabályi rendelkezések alapján kezeljük.

 

2.2 Az általunk feldolgozott adatok és azok forrásai, ahonnan ezeket beszerezzük

Feldolgozzuk az üzleti tevékenységünkkel összefüggésben rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat alkalmazottaink, állásra jelentkezők, ügyfelek, termékeink tulajdonosai, forgalmazók, beszállítók, termékeink és cégünk adatai iránt érdeklődő leendő vásárlók, valamint egyéb üzleti partnerek által;ilyen adatok a cím és elérhetőségek (beleértve a telefonszámokat és e-mail címeket is), valamint a munkakörhöz kapcsolódó adatok (pl. az a szakma, amelyen dolgozik): név, cím, e-mail cím, telefonszám, faxszám, munkakör és munkahely.Nem dolgozunk fel érzékeny („speciális”) adatkategóriákat, kivéve a munkatársak adataitALASTIN KÜLTÉRIés az álláspályázók.

 

2.3 A személyes adatok feldolgozásának céljai

A személyes adatokat az alábbi célokra kezeljük:

 • Üzleti kapcsolatok ügyfeleinkkel és beszállítóinkkal
 • Termékeink regisztrációja
 • Információk küldése részvényeseinknek
 • Információk küldése az iránt érdeklődő leendő vásárlóknakALASTIN KÜLTÉRI
 • A hatósági és jogi követelmények teljesítése érdekében
 • Online boltunk értékesítési tevékenységeinek lebonyolítására
 • Információk fogadása kapcsolatfelvételi űrlapjainkon keresztül
 • HR célokra
 • Az állásra jelentkezők kiválasztásához

3. ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CÍMUTATÓK

Címzettek, akiknek személyes adatokat küldünk

Amikor adatkezelés céljából kaptunk adatokat, soha nem adjuk ki ezeket az adatokat harmadik félnek az érintett kifejezett hozzájárulása nélkül vagy az adattovábbítás kifejezett bejelentése nélkül.

 

3.1 Adattovábbítás külső feldolgozóknak

Külső adatfeldolgozóknak csak akkor küldünk adatot, ha olyan megállapodást kötöttünk velük, amely megfelel az adatfeldolgozókkal kötött szerződések jogszabályi feltételeinek.Az Európai Unión kívüli adatfeldolgozóknak csak akkor küldünk személyes adatokat, ha az adatvédelmi szintjük megfelelő.

 

4. TARTÁSI IDŐSZAK

Mennyi ideig tároljuk a személyes adatokat

A személyes adatokat az adatkezelés alapjául szolgáló jogalapnak megfelelően töröljük.Ha az Ön hozzájárulása alapján tároljuk adatait, azokat az Önnel közölt megőrzési időszakok letelte után vagy az Ön kérésére töröljük.

5. AZ ADATVÉNYEK JOGAI

Jogok, amelyekre Ön jogosult

Önt, mint adatkezeléssel érintett érintettet az adatvédelmi törvény értelmében az alábbi jogok illetik meg:

 • Információhoz való jog:Kérésre ingyenes tájékoztatást adunk a tárolt adatok terjedelméről, eredetéről és címzettjeiről, valamint a tárolás céljáról.Kérjük, görgessen lejjebb, hogy megtalálja az információigénylő űrlapot.Ha az információigénylés túlzottan gyakori (azaz évente kétszer többször), fenntartjuk a jogot, hogy költségtérítési díjat számítsunk fel.
 • Helyesbítéshez való jog:Ha a pontos és naprakész adatok megőrzésére irányuló erőfeszítéseink ellenére helytelen információkat tárolunk, kérésére kijavítjuk azokat.
 • Törlés:Bizonyos feltételek mellett jogosult a törlésre, például ha tiltakozást nyújtott be, vagy ha az adatokat jogellenesen gyűjtötték.Ha a törlés indokolt (vagyis ha a törlés ellen nincs törvényi kötelezettség vagy nyomós érdek), akkor a kért törlést indokolatlan késedelem nélkül befolyásoljuk.
 • Korlátozás:Ha a törlésnek indokolt oka van, akkor ezen indokok alapján kérheti az adatkezelés korlátozását is;ilyen esetben a vonatkozó adatokat továbbra is tárolni kell (pl. bizonyítékok megőrzése céljából), de más módon nem használható fel.
 • Kifogás/visszavonás:Önnek joga van tiltakozni az általunk végzett adatkezelés ellen, ha Önnek jogos érdeke fűződik, és ha az adatkezelés direkt marketing célból történik.Az Ön tiltakozási joga abszolút hatályú.Bármely Ön által adott hozzájárulás írásban bármikor és ingyenesen visszavonható.
 • Adathordozhatóság:Ha adatainak megadását követően egy másik adatkezelőhöz kívánja továbbítani, elektronikusan hordozható formátumban megküldjük Önnek.
 • Panasztétel joga az adatvédelmi hatósághoz:Felhívjuk figyelmét arra is, hogy Önnek jogában áll panasszal élni az adatvédelmi hatóságnál: Ön jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatósághoz, különösen a lakóhelye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban, ha úgy gondolja, hogy személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR-t.Azonban bármikor közvetlenül is kapcsolatba léphet velünk.

6. KAPCSOLATOS ŰRLAP

Az Ön adatait, ideértve a kapcsolatfelvételi űrlapjainkon keresztül közölt személyes adatokat is, saját levelezőszerverünkön keresztül küldjük meg nekünk, hogy megválaszoljuk megkereséseit, majd ezeket feldolgozzuk és tároljuk.Az Ön adatait kizárólag az űrlapon megadott célra használjuk fel, és az adatkezelés befejezését követő 6 hónapon belül törljük.

 

7.MEGJEGYZÉS A BIZTONSÁGRÓL

Minden lehetséges technikai és szervezési intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az Ön személyes adatait úgy tároljuk, hogy azokhoz harmadik fél ne férhessen hozzá.Az e-mailben történő kommunikáció során a teljes adatbiztonság nem garantálható, ezért javasoljuk, hogy bizalmas információkat küldjön felületi levélben.

 

8.AZ ADATVÉDELMI IRÁNYELV VÁLTOZÁSAI

Ha szükséges, időről időre felülvizsgálhatjuk jelen Adatvédelmi szabályzatot.Az Ön adatainak felhasználása minden esetben a vonatkozó aktuális verziótól függ, amely a következő címen érhető elwww.alastinmarine.com/privacy-politika.A jelen Adatvédelmi Szabályzat változásait a következő címen közöljükwww.alastinmarine.com/privacy-politikavagy ha üzleti kapcsolatban állunk Önnel, e-mailben a fiókjához társított e-mail címre.

Szívesen segítünk, ha bármilyen kérdése van jelen Adatkezelési tájékoztatóval vagy a fent felvetett kérdések bármelyikével kapcsolatban.Nyugodtan forduljon hozzánk bármikor írásban az alábbi felületi e-mail címen:andyzhang, In Yard 9, Nanliu Road, Liuting Street, Chengyang District, Qingdao, Shandong tartomány, Kína, vagy e-mail cím:andyzhang@alastin-marine.com.Kérelmét szóban is benyújthatja adatvédelmi osztályunkhoz a fent megadott címen.Mindent megteszünk, hogy kérését indokolatlan késedelem nélkül teljesítsük.